Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,705 35 25,785 5

Giá đô hôm nay

Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,187 25,217 25,457
 AUD 16,474 16,640 17,174
 CAD 18,036 18,218 18,803
 JPY 157 159 166
 EUR 26,779 27,049 28,247
 CHF 27,676 27,955 28,852
 GBP 31,668 31,988 33,014
 CNY 3,435 3,470 3,582
 SGD 18,376 18,561 19,157
 THB 613 681 707
 MYR - 5,343 5,459
 DKK - 3,617 3,756
 HKD 3,174 3,206 3,309
 INR - 304 316
 KRW 16.02 17.8 19.41
 KWD - 82,782 86,091
 NOK - 2,347 2,447
 RUB - - 272
 SEK - 2,397 2,498

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 03/05/2024

1 Đô la Mỹ = 24,245 -1

Lịch sử tỷ giá