Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,220 25,263 25,4663
 AUD 16,711 16,811 17,261
 CAD 18,410 18,510 19,060
 JPY 159 159 167
 EUR 27,147 27,182 28,442
 CHF 27,475 27,580 28,380
 GBP 31,926 31,976 32,936
 CNY - 3,475 3,585
 SGD 18,423 18,523 19,253
 THB 650 695 718
 DKK - 3,651 3,781
 HKD 3,186 3,201 3,336
 KRW 16.86 17.66 20.46
 NOK - 2,336 2,416
 NZD 15,283 15,333 15,850
 SEK - 2,329 2,439

Lịch sử tỷ giá