Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,140 25,200 25,463
 AUD 16,675 16,805 17,293
 CAD 18,354 18,484 18,996
 JPY 164 166 171
 EUR 27,280 27,380 28,003
 CHF - 27,607 -
 GBP 31,757 32,017 32,780
 SGD 17,998 18,128 18,799
 DKK - 3,625 -
 HKD - 3,194 -
 NOK - 2,251 -

Lịch sử tỷ giá