Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,252 25,252 25,463
 AUD 16,756 16,806 17,309
 CAD 18,466 18,516 18,971
 JPY 161 162 166
 EUR 27,397 27,447 28,157
 CHF 27,716 27,766 28,328
 GBP 32,097 32,147 32,810
 CNY - 3,483 -
 SGD 18,691 18,741 19,297
 THB - 660 -
 TWD - 780 -
 MYR - 5,520 -
 DKK - 3,640 -
 HKD - 3,250 -
 KRW - 18.2 -
 NOK - 2,305 -
 NZD - 15,323 -
 SEK - 2,320 -

Lịch sử tỷ giá