Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,2663 25,2663 25,4663
 AUD 16,58610 16,68610 17,13515
 CAD 18,2542 18,3642 18,855-1
 JPY 1580 1590 1660
 EUR 27,095-22 27,168-22 28,229-14
 CHF 27,307-42 27,472-42 28,217-33
 GBP 31,6144 31,8054 32,80911
 CNY - 3,476-1 3,554
 SGD 18,4774 18,5894 19,0483
 THB 668-2 675-2 718-1
 TWD 7110 - 8560
 MYR 5,0681 - 5,6833
 DKK - 3,640-3 3,744-2
 HKD 3,189 3,212 3,289-1
 KRW 16.34-0.02 18.0518.05 19.28-0.03
 NOK - 2,345-1 2,4131
 RUB - 254 324
 NZD 15,236 15,327-1 15,679-3
 SEK - 2,340-6 2,407-5

Lịch sử tỷ giá