Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,17010 25,25010 25,4641
 AUD 16,653-38 16,703-38 17,248-38
 CAD 18,370 18,425 18,9881
 JPY 160 160 165
 EUR 27,182 27,264 28,0961
 CHF 27,545 27,600 28,3861
 GBP 31,888 31,952 32,8632
 CNY - 3,452 3,603
 SGD 18,581 18,637 19,2071
 THB 671-4 688-4 721-4
 HKD 2,500 3,220 3,318
 NZD 15,238-25 15,314-25 15,797-26

Lịch sử tỷ giá