Tỷ giá ngày 21-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,2334 25,4634 25,2634
 AUD 16,545-74 17,244-75 16,712-75
 CAD 18,203-28 18,972-26 18,387-28
 JPY 158-1 167-1 159-1
 EUR 26,928-37 28,397-35 27,200-38
 CHF 27,242-51 28,392-49 27,517-51
 GBP 31,51617 32,84623 31,83418
 CNY 3,446-5 3,592-5 3,480-5
 SGD 18,415-30 19,193-28 18,601-30
 THB 622-2 717-2 691-2
 MYR - 5,484-5 5,368-6
 DKK - 3,775-4 3,637-5
 HKD 3,1813 3,3163 3,2143
 INR - 3170 3050
 KRW 160 200 180
 KWD - 86,00670 82,72254
 NOK - 2,428-8 2,330-8
 RUB - 2671 -
 SEK - 2,4324 2,3334

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,650 0 25,740 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-05-2024

1USD = 24,245 -1