Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,220 25,250 25,459
 AUD 16,656 16,765 17,346
 CAD 18,276 18,386 19,024
 JPY 165 166 170
 EUR 27,107 27,216 28,160
 CHF - 27,478 -
 GBP - 31,791 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Lịch sử tỷ giá