Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,2363 25,2663 25,4663
 AUD 16,532-13 16,699-13 17,235-9
 CAD 18,186-17 18,370-17 18,959-12
 JPY 1580 1600 1670
 EUR 26,920-8 27,192-8 28,3960
 CHF 27,221-20 27,496-21 28,378-13
 GBP 31,5226 31,8406 32,86216
 CNY 3,443-2 3,478-2 3,590-1
 SGD 18,4172 18,6032 19,2007
 THB 618-3 687-4 713-4
 MYR - 5,367-1 5,4840
 DKK - 3,635-1 3,7740
 HKD 3,177-4 3,210-4 3,312-3
 INR - 3050 3170
 KRW 16.12-0.02 17.91-0.03 19.54-0.02
 KWD - 82,706-16 86,0127
 NOK - 2,3388 2,4379
 RUB - - 2681
 SEK - 2,332-2 2,431-1

Lịch sử tỷ giá