Giá RUB - RÚP NGA

Ngân Hàng Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
BIDV - 254 324
TPBank 226 290 497
Vietcombank - - 267