Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,260 25,263 25,463
 AUD 16,663 16,730 17,236
 CAD 18,328 18,402 18,945
 JPY 159 160 167
 EUR 26,997 27,105 28,315
 CHF 27,401 27,511 28,364
 GBP 31,369 31,558 32,546
 SGD 18,483 18,557 19,115
 THB 679 682 710
 HKD 3,194 3,207 3,313
 KRW - 17.86 19.53
 NZD - 15,136 15,647

Lịch sử tỷ giá