Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,640 -110 25,730 -90

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,227 25,250 25,450
 AUD 16,507 16,776 17,392
 CAD 18,167 18,443 19,054
 JPY 156 161 167
 EUR 27,047 27,359 28,280
 CHF 27,369 27,732 28,357
 GBP 31,533 31,913 32,835
 CNY - 3,320 3,710
 SGD 18,380 18,656 19,170
 THB 621 684 737
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,131 3,333
 KRW - - 21

Lịch sử tỷ giá