Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,233 25,256 25,463
 AUD 16,422 16,690 17,305
 CAD 18,135 18,411 19,019
 JPY 155 160 166
 EUR 27,012 27,323 28,247
 CHF 27,317 27,680 28,306
 GBP 31,550 31,930 32,861
 CNY - 3,320 3,710
 SGD 18,349 18,625 19,140
 THB 618 680 733
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,133 3,334
 KRW - - 21

Lịch sử tỷ giá