Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,326 25,326 25,4663
 AUD 16,510-10 16,658-12 17,209-9
 CAD 18,159-13 18,359-14 18,890-12
 JPY 158 159 1651
 EUR 27,022-6 27,125-8 28,021-5
 CHF 27,480-12 27,480-12 28,274-10
 GBP 31,4768 31,8237 32,74310
 SGD 18,3843 18,5873 19,1244
 THB 675-4 675-4 722-5
 HKD 3,173-2 3,208-3 3,301-2
 NZD 15,269-19 15,269-19 15,711-18

Lịch sử tỷ giá