Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,650 0 25,740 10

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,5123 - 25,4663
 AUD 16,6362 16,7362 17,2162
 CAD 18,239-4 18,339-4 18,977-4
 JPY 1590 1600 1650
 EUR 27,3263 27,3263 27,9963
 CHF 27,5568 27,6368 28,3068
 GBP 31,90022 32,01022 32,79022
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,203-2 3,233-2 3,303-2

Lịch sử tỷ giá