Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,840 20 25,920 20

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 25,316 25,316 25,4737
 AUD 16,419-73 16,561-75 17,119-74
 CAD 18,069-23 18,262-26 18,803-21
 JPY 155 156-1 161-1
 EUR 26,600-47 26,692-52 27,593-45
 CHF 27,996-64 27,996-64 28,825-58
 GBP 31,291-48 31,625-53 32,561-46
 SGD 18,267-22 18,462-25 19,009-20
 THB 667-2 667-2 715-1
 HKD 3,1731 3,207 3,3021
 NZD 15,283-39 15,283-39 15,736-35

Lịch sử tỷ giá