Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,840 20 25,920 20

Giá đô hôm nay

Tỷ Giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,130 24,130 24,430
 AUD 15,770 15,860 16,200
 CAD 17,630 17,740 18,110
 JPY 162 166 170
 EUR 25,800 25,920 26,470
 CHF - 27,420 -
 GBP 30,120 30,250 30,950
 SGD 17,760 17,920 18,310
 THB 610 670 700
 HKD - 2,900 -
 NZD - 14,810 -

Lịch sử tỷ giá