Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Bán Ra
USD chợ đen 25,840 20 25,920 20
  USD 25,2257 25,4757
  AUD 16,458-47 17,158-48
  CAD 18,109-15 18,878-14
  JPY 154-1 163-1
  EUR 26,509-37 27,963-37
  CHF 27,754-72 28,934-72
  GBP 31,347-32 32,680-31
  CNY 3,4330 3,5790
Giá Vàng 74,9800 76,9800

Giá đô hôm nay