Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Bán Ra
USD chợ đen 25,670 135 25,750 135
  USD 25,204-1 25,454-1
  AUD 16,71114 17,42115
  CAD 18,18225 18,95526
  JPY 1530 1620
  EUR 26,83432 28,30634
  CHF 27,607-62 28,780-64
  GBP 31,74427 33,09329
  CNY 3,4272 3,5742
Giá Vàng 78,5000 80,0000

Giá đô hôm nay