Tỷ giá ngày 08-07-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,205-3 25,455-3 25,235-3
 AUD 16,6976 17,4066 16,8656
 CAD 18,158-62 18,930-65 18,341-63
 JPY 1530 1620 1550
 EUR 26,802-2 28,272-2 27,073-2
 CHF 27,669100 28,845105 27,948101
 GBP 31,71679 33,06583 32,03780
 CNY 3,426-2 3,572-3 3,460-2
 SGD 18,36411 19,14412 18,54912
 THB 6163 7113 6853
 MYR - 5,459-5 5,343-5
 DKK - 3,7590 3,6210
 HKD 3,171-4 3,306-4 3,203-4
 INR - 3160 3040
 KRW 160 190 180
 KWD - 86,153-5 82,841-5
 NOK - 2,457-2 2,357-2
 RUB - 2753 -
 SEK - 2,472-3 2,372-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-07-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,820 20 25,880 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-07-2024

1USD = 24,245 -1