Tỷ giá ngày 06-07-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,2080 25,4580 25,2380
 AUD 16,6910 17,4010 16,8600
 CAD 18,2200 18,9940 18,4040
 JPY 1530 1620 1550
 EUR 26,8040 28,2740 27,0750
 CHF 27,5680 28,7400 27,8470
 GBP 31,6370 32,9820 31,9570
 CNY 3,4280 3,5740 3,4630
 SGD 18,3520 19,1320 18,5380
 THB 6140 7080 6820
 MYR - 5,4640 5,3480
 DKK - 3,7590 3,6210
 HKD 3,1750 3,3100 3,2070
 INR - 3160 3040
 KRW 160 190 180
 KWD - 86,1570 82,8450
 NOK - 2,4600 2,3600
 RUB - 2720 -
 SEK - 2,4750 2,3750

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-07-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,800 55 25,890 65

Tỷ giá trung tâm ngày 06-07-2024

1USD = 24,245 -1