Tỷ giá ngày 05-07-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,208-5 25,458-5 25,238-5
 AUD 16,69151 17,40153 16,86051
 CAD 18,22031 18,99432 18,40431
 JPY 1531 1621 1551
 EUR 26,80460 28,27463 27,07560
 CHF 27,56844 28,74046 27,84744
 GBP 31,63742 32,98244 31,95743
 CNY 3,4281 3,5741 3,4631
 SGD 18,35222 19,13223 18,53822
 THB 6140 7080 6820
 MYR - 5,4644 5,3484
 DKK - 3,7598 3,6218
 HKD 3,1750 3,3100 3,2070
 INR - 3160 3040
 KRW 160 190 180
 KWD - 86,15749 82,84548
 NOK - 2,460-2 2,360-2
 RUB - 272-2 -
 SEK - 2,475-3 2,375-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-07-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,745 -85 25,825 -85

Tỷ giá trung tâm ngày 05-07-2024

1USD = 24,245 -1