Giá vàng ngày 24-03-2023

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 66,6000 67,5000
Nhẫn 9999 1c->5c 55,1000 56,1500
Vàng nữ trang 9999 54,9500 55,7500
Vàng nữ trang 24K 53,8980 55,1980
Vàng nữ trang 18K 39,9670 41,9670
Vàng nữ trang 14K 30,6560 32,6560
Vàng nữ trang 10K 21,4000 23,4000
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 66,6000 67,5200
SJC Đà Nẵng 66,6000 67,5200
SJC Nha Trang 66,6000 67,5200
SJC Cà Mau 66,6000 67,5200
SJC Huế 39,2600 39,5200
SJC Miền Tây 66,0800 66,8200
SJC Quãng Ngãi 66,5700 66,8300
SJC Biên Hòa 66,1000 67,5200
SJC Bạc Liêu 66,6000 67,5000
SJC Hạ Long 47,7700 48,2000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 66,6000 67,2000
DOJI HN 66,550-50 67,250-100
PNJ HCM 66,550-50 67,2500
PNJ Hà Nội 66,550-50 67,2500
Phú Qúy SJC 66,600-50 67,300-50
Bảo Tín Minh Châu 66,68010 67,290-40
Mi Hồng 66,500-100 67,100-100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 66,700100 67,200100
TPBANK GOLD 66,550-50 67,250-100