Tỷ giá ngày 25-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3100 23,6800 23,3400
 AUD 15,2690 15,9200 15,4240
 CAD 16,6600 17,3710 16,8290
 JPY 1760 1860 1780
 EUR 24,6860 26,0680 24,9350
 CHF 24,9610 26,0250 25,2130
 GBP 28,0420 29,2380 28,3250
 CNY 3,3530 3,4960 3,3870
 SGD 17,2180 17,9520 17,3910
 THB 6090 7030 6770
 MYR - 5,3760 5,2610
 DKK - 3,4670 3,3380
 HKD 2,9190 3,0430 2,9480
 INR - 2960 2850
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,6840 76,6110
 NOK - 2,2970 2,2030
 RUB - 2930 -
 SEK - 2,3120 2,2180

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 25-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,480 -20 23,530 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 25-03-2023

1USD = 23,600 0