Tỷ giá ngày 24-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,29030 23,66030 23,32030
 AUD 15,062-84 15,704-87 15,214-84
 CAD 16,9125 17,6336 17,0835
 JPY 1650 1740 1660
 EUR 24,667-5 26,049-5 24,917-5
 CHF 25,393-18 26,476-19 25,650-18
 GBP 28,464100 29,678105 28,752101
 CNY 3,2623 3,4014 3,2954
 SGD 16,9932 17,7182 17,1652
 THB 6003 6933 6673
 MYR - 5,182-16 5,070-16
 DKK - 3,465-1 3,337-1
 HKD 2,9234 3,0474 2,9524
 INR - 2951 2831
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,331101 76,27297
 NOK - 2,187-3 2,098-3
 RUB - 2791 -
 SEK - 2,257-7 2,165-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 24-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 0 23,480 0

Tỷ giá trung tâm ngày 24-05-2023

1USD = 23,684 0