Tỷ giá ngày 23-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1483 25,4883 25,1783
 AUD 16,086133 16,770138 16,249134
 CAD 18,195144 18,968149 18,379145
 JPY 1601 1701 1621
 EUR 26,544132 27,999139 26,812133
 CHF 27,339114 28,500118 27,615115
 GBP 30,776105 32,083109 31,086106
 CNY 3,45615 3,60416 3,49115
 SGD 18,30797 19,085101 18,49298
 THB 6091 7031 6771
 MYR - 5,41030 5,29529
 DKK - 3,72218 3,58517
 HKD 3,17914 3,31414 3,21114
 INR - 3181 3061
 KRW 160 190 180
 KWD - 86,008376 82,703362
 NOK - 2,38121 2,28420
 RUB - 2600 -
 SEK - 2,40321 2,30520

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,730 -40 25,830 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 23-04-2024

1USD = 24,274 -1