Tỷ giá ngày 22-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,16070 24,53070 24,19070
 AUD 15,278103 15,929107 15,433104
 CAD 17,63894 18,38998 17,81695
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 25,26882 26,68287 25,52483
 CHF 26,204-131 27,319-137 26,468-132
 GBP 29,071-80 30,309-83 29,364-81
 CNY 3,26811 3,40711 3,30111
 SGD 17,38875 18,12978 17,56476
 THB 5973 6893 6643
 MYR - 5,25616 5,14416
 DKK - 3,54510 3,41410
 HKD 3,0369 3,16510 3,06610
 INR - 3052 2932
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,788208 78,638201
 NOK - 2,31321 2,21820
 RUB - 2422 -
 SEK - 2,2264 2,1353

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,280 0 24,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-09-2023

1USD = 24,060 -3