Tỷ giá ngày 22-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,245-45 23,615-45 23,275-45
 AUD 15,145-45 15,791-47 15,298-46
 CAD 16,923-46 17,645-48 17,094-47
 JPY 1650 1750 1670
 EUR 24,67735 26,05937 24,92635
 CHF 25,474180 26,561187 25,732181
 GBP 28,389-2 29,600-2 28,676-2
 CNY 3,266-1 3,406-1 3,299-1
 SGD 16,9854 17,7094 17,1564
 THB 600-3 693-3 667-3
 MYR - 5,212-9 5,100-9
 DKK - 3,4664 3,3384
 HKD 2,921-6 3,046-7 2,951-7
 INR - 294-1 282-1
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,180-100 76,126-97
 NOK - 2,198-2 2,108-1
 RUB - 2802 -
 SEK - 2,2765 2,1835

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 -45 23,480 5

Tỷ giá trung tâm ngày 22-05-2023

1USD = 23,670 -10