Tỷ giá ngày 22-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,320-60 23,690-60 23,350-60
 AUD 15,308-26 15,975-20 15,463-26
 CAD 16,720-49 17,448-44 16,889-50
 JPY 173-1 183-1 175-1
 EUR 24,66585 26,069101 24,91586
 CHF 24,839182 25,920201 25,090184
 GBP 28,005-110 29,224-102 28,288-111
 CNY 3,344-10 3,490-9 3,377-10
 SGD 17,140-3 17,8864 17,313-3
 THB 603-4 696-4 670-5
 MYR - 5,319-5 5,201-8
 DKK - 3,46913 3,33711
 HKD 2,919-8 3,046-8 2,949-9
 INR - 2950 2840
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,622-109 76,487-138
 NOK - 2,28028 2,18526
 RUB - 2900 -
 SEK - 2,32410 2,2278

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,580 0 23,680 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-03-2023

1USD = 23,615 -2