Tỷ giá ngày 21-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1330 25,4730 25,1630
 AUD 15,7810 16,4520 15,9410
 CAD 17,9620 18,7260 18,1440
 JPY 1610 1700 1620
 EUR 26,3070 27,7500 26,5730
 CHF 27,4310 28,5970 27,7080
 GBP 30,7080 32,0130 31,0180
 CNY 3,4390 3,5860 3,4740
 SGD 18,1530 18,9240 18,3360
 THB 6100 7030 6770
 MYR - 5,3700 5,2560
 DKK - 3,6880 3,5520
 HKD 3,1660 3,3010 3,1980
 INR - 3150 3030
 KRW 160 190 180
 KWD - 85,5710 82,2820
 NOK - 2,3450 2,2490
 RUB - 2570 -
 SEK - 2,3560 2,2600

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,680 160 25,760 90

Tỷ giá trung tâm ngày 21-04-2024

1USD = 24,260 0