Tỷ giá ngày 20-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,2299 25,4599 25,2599
 AUD 16,62077 17,31973 16,78878
 CAD 18,23119 18,99811 18,41519
 JPY 1580 1680 1600
 EUR 26,96522 28,43211 27,23823
 CHF 27,293-45 28,440-59 27,568-46
 GBP 31,49992 32,82381 31,81793
 CNY 3,451-2 3,596-4 3,486-2
 SGD 18,44512 19,2215 18,63212
 THB 6232 7192 6922
 MYR - 5,489-8 5,374-6
 DKK - 3,7792 3,6413
 HKD 3,179-1 3,312-2 3,211-1
 INR - 3170 3050
 KRW 160 200 180
 KWD - 85,936-37 82,6690
 NOK - 2,4365 2,3386
 RUB - 2660 -
 SEK - 2,4273 2,3304

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,650 10 25,730 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-05-2024

1USD = 24,245 -1