Tỷ giá ngày 20-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3800 23,7500 23,4100
 AUD 15,33121 15,98522 15,48621
 CAD 16,730-12 17,443-13 16,899-12
 JPY 1753 1853 1763
 EUR 24,493110 25,864116 24,741111
 CHF 24,851120 25,910125 25,102122
 GBP 27,972161 29,164168 28,254162
 CNY 3,346-2 3,489-3 3,380-2
 SGD 17,12156 17,85158 17,29457
 THB 6114 7055 6785
 MYR - 5,31611 5,20210
 DKK - 3,44215 3,31415
 HKD 2,9281 3,0531 2,9581
 INR - 2960 2850
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,765104 76,689100
 NOK - 2,2444 2,1524
 RUB - 292-2 -
 SEK - 2,2911 2,1971

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,600 50 23,720 100

Tỷ giá trung tâm ngày 20-03-2023

1USD = 23,619 -1