Tỷ giá ngày 19-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,13333 25,47333 25,16333
 AUD 15,781-21 16,452-22 15,941-22
 CAD 17,962131 18,726137 18,144133
 JPY 1612 1702 1622
 EUR 26,307139 27,750146 26,573140
 CHF 27,431394 28,597411 27,708398
 GBP 30,70841 32,01342 31,01841
 CNY 3,43919 3,58620 3,47419
 SGD 18,15385 18,92489 18,33686
 THB 6104 7034 6774
 MYR - 5,37037 5,25636
 DKK - 3,68819 3,55218
 HKD 3,16621 3,30122 3,19822
 INR - 3152 3032
 KRW 160 190 180
 KWD - 85,571510 82,282492
 NOK - 2,345-9 2,249-9
 RUB - 2573 -
 SEK - 2,356-4 2,260-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,680 160 25,760 90

Tỷ giá trung tâm ngày 19-04-2024

1USD = 24,260 0