Tỷ giá ngày 18-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,2200 25,4500 25,2500
 AUD 16,5430 17,2460 16,7100
 CAD 18,2130 18,9870 18,3970
 JPY 1580 1680 1600
 EUR 26,9430 28,4200 27,2150
 CHF 27,3380 28,5000 27,6140
 GBP 31,4070 32,7420 31,7240
 CNY 3,4530 3,6000 3,4880
 SGD 18,4330 19,2170 18,6190
 THB 6210 7170 6900
 MYR - 5,4970 5,3800
 DKK - 3,7770 3,6380
 HKD 3,1790 3,3150 3,2120
 INR - 3170 3040
 KRW 160 200 180
 KWD - 85,9730 82,6690
 NOK - 2,4300 2,3310
 RUB - 2660 -
 SEK - 2,4250 2,3260

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,640 -110 25,730 -90

Tỷ giá trung tâm ngày 18-05-2024

1USD = 24,245 -1