Tỷ giá ngày 18-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1000 25,4400 25,1300
 AUD 15,8030 16,4750 15,9620
 CAD 17,8310 18,5890 18,0110
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 26,1690 27,6040 26,4330
 CHF 27,0370 28,1870 27,3100
 GBP 30,6670 31,9710 30,9770
 CNY 3,4200 3,5660 3,4540
 SGD 18,0680 18,8360 18,2500
 THB 6060 6990 6730
 MYR - 5,3330 5,2190
 DKK - 3,6690 3,5340
 HKD 3,1450 3,2780 3,1760
 INR - 3130 3010
 KRW 160 190 180
 KWD - 85,0610 81,7900
 NOK - 2,3540 2,2580
 RUB - 2550 -
 SEK - 2,3600 2,2630

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 18-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,520 50 25,670 70

Tỷ giá trung tâm ngày 18-04-2024

1USD = 24,260 29