Tỷ giá ngày 17-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,045-40 24,415-40 24,075-40
 AUD 15,270-39 15,920-41 15,424-40
 CAD 17,187-82 17,919-86 17,360-83
 JPY 1571 1661 1581
 EUR 25,64514 27,05315 25,90415
 CHF 26,605-35 27,738-36 26,874-35
 GBP 29,3198 30,5679 29,6158
 CNY 3,2781 3,4181 3,3111
 SGD 17,53519 18,28220 17,71219
 THB 6096 7037 6777
 MYR - 5,23620 5,12420
 DKK - 3,5973 3,4652
 HKD 3,030-1 3,159-1 3,061-1
 INR - 302-1 291-1
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,534-81 78,394-79
 NOK - 2,267-17 2,174-16
 RUB - 2580 -
 SEK - 2,340-1 2,245-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 17-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,500 0 24,600 0

Tỷ giá trung tâm ngày 17-11-2023

1USD = 23,972 1