Tỷ giá ngày 15-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1520 25,4820 25,1820
 AUD 16,44356 17,12845 16,60957
 CAD 18,17831 18,93618 18,36231
 JPY 1580 1670 1590
 EUR 26,83080 28,27862 27,10181
 CHF 27,37059 28,51139 27,64660
 GBP 31,23189 32,53267 31,54690
 CNY 3,4481 3,592-2 3,4821
 SGD 18,36132 19,12718 18,54732
 THB 6164 7105 6845
 MYR - 5,46526 5,35229
 DKK - 3,7598 3,62310
 HKD 3,1771 3,309-1 3,2091
 INR - 3160 3040
 KRW 160 200 180
 KWD - 85,856-34 82,62032
 NOK - 2,4051 2,3093
 RUB - 2651 -
 SEK - 2,4046 2,3088

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,750 0 25,820 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-05-2024

1USD = 24,245 -1