Tỷ giá ngày 14-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1523 25,4823 25,1823
 AUD 16,38750 17,08352 16,55250
 CAD 18,14724 18,91925 18,33124
 JPY 1580 1670 1600
 EUR 26,75047 28,21650 27,02048
 CHF 27,311-45 28,472-47 27,587-46
 GBP 31,14197 32,465101 31,45698
 CNY 3,4461 3,5931 3,4811
 SGD 18,33016 19,10917 18,51516
 THB 6110 7050 6790
 MYR - 5,4398 5,3238
 DKK - 3,7517 3,6136
 HKD 3,1752 3,3102 3,2072
 INR - 3160 3040
 KRW 160 190 180
 KWD - 85,889-28 82,588-27
 NOK - 2,40411 2,30610
 RUB - 2643 -
 SEK - 2,3971 2,3001

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,750 80 25,820 70

Tỷ giá trung tâm ngày 14-05-2024

1USD = 24,245 -1