Tỷ giá ngày 13-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,95060 24,32060 23,98060
 AUD 15,067-24 15,708-31 15,219-24
 CAD 17,35064 18,08959 17,52664
 JPY 1600 169-1 1620
 EUR 25,28672 26,70065 25,54173
 CHF 26,38245 27,50635 26,64945
 GBP 29,37310 30,624-3 29,67010
 CNY 3,2445 3,3834 3,2775
 SGD 17,27916 18,01510 17,45317
 THB 597-2 689-2 664-2
 MYR - 5,2207 5,1089
 DKK - 3,5468 3,4159
 HKD 3,0079 3,1358 3,0379
 INR - 3021 2911
 KRW 160 190 170
 KWD - 81,162142 78,036169
 NOK - 2,305-8 2,211-7
 RUB - 239-4 -
 SEK - 2,219-1 2,1290

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,120 0 24,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-09-2023

1USD = 24,013 32