Tỷ giá ngày 13-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,149-5 25,479-5 25,179-5
 AUD 16,337-55 17,031-57 16,502-55
 CAD 18,123-7 18,894-7 18,306-7
 JPY 1580 1680 1600
 EUR 26,703-37 28,167-39 26,972-38
 CHF 27,356-21 28,519-22 27,632-21
 GBP 31,045-35 32,364-36 31,358-35
 CNY 3,446-5 3,593-5 3,481-5
 SGD 18,313-26 19,092-27 18,498-26
 THB 611-2 705-2 679-2
 MYR - 5,4310 5,3150
 DKK - 3,745-5 3,606-5
 HKD 3,1740 3,3090 3,2060
 INR - 3160 3040
 KRW 160 190 180
 KWD - 85,91728 82,61527
 NOK - 2,393-10 2,296-9
 RUB - 261-1 -
 SEK - 2,396-3 2,299-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,750 80 25,820 70

Tỷ giá trung tâm ngày 13-05-2024

1USD = 24,245 -1