Tỷ giá ngày 12-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1540 25,4840 25,1840
 AUD 16,3920 17,0880 16,5570
 CAD 18,1300 18,9010 18,3130
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 26,7400 28,2060 27,0100
 CHF 27,3770 28,5410 27,6540
 GBP 31,0790 32,4000 31,3930
 CNY 3,4500 3,5970 3,4850
 SGD 18,3390 19,1190 18,5240
 THB 6130 7070 6810
 MYR - 5,4310 5,3150
 DKK - 3,7500 3,6120
 HKD 3,1740 3,3090 3,2060
 INR - 3160 3040
 KRW 160 200 180
 KWD - 85,8890 82,5880
 NOK - 2,4030 2,3050
 RUB - 2620 -
 SEK - 2,3990 2,3010

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,670 -50 25,750 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 12-05-2024

1USD = 24,245 -1