Tỷ giá ngày 10-05-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 25,1546 25,4846 25,1846
 AUD 16,392110 17,088114 16,557111
 CAD 18,13082 18,90185 18,31382
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 26,740125 28,206132 27,010126
 CHF 27,37794 28,54198 27,65495
 GBP 31,079133 32,400139 31,393135
 CNY 3,4503 3,5973 3,4853
 SGD 18,33963 19,11966 18,52464
 THB 6134 7075 6815
 MYR - 5,43112 5,31512
 DKK - 3,75017 3,61216
 HKD 3,1743 3,3093 3,2063
 INR - 3160 3040
 KRW 160 200 180
 KWD - 85,889123 82,588119
 NOK - 2,40322 2,30521
 RUB - 262-1 -
 SEK - 2,39920 2,30119

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 10-05-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,720 70 25,800 70

Tỷ giá trung tâm ngày 10-05-2024

1USD = 24,245 -1