Giá vàng ngày 17-09-2023

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 68,2500 68,9500
Nhẫn 9999 1c->5c 56,5000 57,5000
Vàng nữ trang 9999 56,4500 57,2000
Vàng nữ trang 24K 55,4340 56,6340
Vàng nữ trang 18K 41,0540 43,0540
Vàng nữ trang 14K 31,5010 33,5010
Vàng nữ trang 10K 22,0050 24,0050
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 68,2500 68,9700
SJC Đà Nẵng 68,2500 68,9700
SJC Nha Trang 68,2500 68,9700
SJC Cà Mau 68,2500 68,9700
SJC Huế 68,2200 66,8300
SJC Miền Tây 66,0800 66,8200
SJC Quãng Ngãi 68,2500 68,9500
SJC Biên Hòa 67,5000 68,1000
SJC Bạc Liêu 68,2700 69,0000
SJC Hạ Long 68,2300 68,9700
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 68,1000 68,8000
DOJI HN 68,1000 69,0000
PNJ HCM 68,0000 68,8000
PNJ Hà Nội 68,0000 68,8000
Phú Qúy SJC 68,2000 68,9500
Bảo Tín Minh Châu 68,3000 68,940-10
Mi Hồng 68,2500 68,7500
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 68,2000 68,7000
TPBANK GOLD 68,1000 69,0000