Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 09-07-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,750 -70 25,810 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 09-07-2024

1USD = 24,245 -1