Duyệt tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022 hơn 2,89 triệu tỷ đồng 15:50 24/06/2024

Duyệt tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022 hơn 2,89 triệu tỷ đồng

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 2,89 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023.

Chiều nay (24/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 với 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 94,25%).

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội - cho biết, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, báo cáo của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Các ý kiến của đại biểu góp ý chủ yếu liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính không nghiêm; nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước cần chấn chỉnh, sớm khắc phục.

Ngoài ra, theo ông Mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn bổ sung 3.102 tỷ đồng số tăng thu vào dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022 để thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp thông tin, số liệu quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 chênh lệch lớn so với báo cáo trước. Báo cáo không để lặp lại tình trạng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh số liệu sau thời gian chỉnh lý quyết toán như hiện nay.

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 quy định, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022 số tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 chưa được bổ sung. Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương là 972 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 2.130 tỷ đồng.

Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trong đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 2.713.787 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 2.897.466 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023.

Bội chi ngân sách Nhà nước là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng. 

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,670 135 25,750 135

Giá đô hôm nay

Giá vàng hôm nay

Mua vào Bán ra
Vàng SJC 78,500 80,000
Vàng nhẫn 75,900-300 77,300-300

Tỷ giá hôm nay

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

25,204-1 25,454-1

  AUD

16,71114 17,42115

  CAD

18,18225 18,95526

  JPY

1530 1620

  EUR

26,83432 28,30634

  CHF

27,607-62 28,780-64

  GBP

31,74427 33,09329

  CNY

3,4272 3,5742